Uitgangspunt 

Ik ga uit van een onlosmakelijke verbondenheid tussen lichaam, geest en ziel. De hele mens is veel meer. Als we maar één gebied problematiseren en eruit halen, kunnen we al niet meer goed behandelen.Een mens is meer dan emoties, gedachten, normen, lichaam, geest……. Juist door het geheel aan te spreken en alle wezensdelen met elkaar in interactie te brengen en weer met elkaar te laten samenwerken, kan het zelfgenezend vermogen versterkt worden.

Alles hangt met elkaar samen.

Tengevolge van psychische druk kunnen verstoringen in cellen en weefsels ontstaan. Deze verstoringen kunnen tot ziekte en aandoeningen leiden die op den duur ook chronisch kunnen worden. Veel mensen met psychosomatische klachten hebben te veel spierspanning. Hierdoor wordt het lichaam continue belast en kan niet meer in rust terugkeren. Het is dan nodig te kijken naar de oorzaak, de psychische factoren, en ook naar de emoties die het oproept als je niet meer kunt doen wat je gewend was. Ieder ontwikkelt patronen om met geestelijke spanning om te gaan. Het lichaam kan leren zich weer te ontspannen

 


LAVENDEL . MIDDELWIJKSTRAAT 62a . 3764 CH SOEST . T. 06-45 92 50 47 / EMAIL: iNFO@LAVENDEL.NU


>>> Praktijk voor Psychosociale begeleiding / Voetreflextherapie / Reiki<<<