Psychosociale begeleiding.

Steen.
Verdriet kit al mijn krachten samen
Zodat ik roerloos word als steen
Mijn hele wezen wordt materie
Een ondoordringbaar star mysterie.
O, sla de rots opdat ik ween.

(Vasalis) 

In onze veranderende samenleving vragen “niet-zieke”, “normale” mensen steeds vaker aandacht voor moeilijkheden die hun welzijn in de weg staan. Veel van deze mensen komen terecht bij hun huisarts. Deze echter heeft door het tekort aan huisartsen onvoldoende tijd en aandacht voor deze “patiŽnten”. De problematiek is niet zwaar genoeg om doorverwezen te worden. Psychosociale begeleiding door iemand die daartoe is opgeleid is dan de oplossing.

Psychosociale begeleiding is er op gericht de ander te begeleiden wanneer deze moeilijkheden ondervindt zoals van:

 • onzekerheid
 • ontevredenheid
 • stress
 • blijven piekeren
 • sombere gevoelens
 • moeilijk keuzes kunnen maken
 • zoeken naar antwoorden op de vraag “wie ben ik?, wat wil ik?”
 • eenzaamheidsproblemen
 • emotionele verwerking

Sommige mensen worden er lichamelijk ziek van; ze lopen helemaal vast. Gesprekken met een deskundige kunnen dan helpen om uitzicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden, om de juiste beslissing te nemen, om de draad weer op te pakken, om weer bewust te worden van wat er echt aan de hand is en om het opnieuw aangaan van verantwoordelijkheid. Een psychosociaal werkende is breed opgeleid Er is veel kennis van verschillende therapierichtingen, er kan dus hulp op maat worden gegeven.

Psychosociale begeleiding

 • gaat ervan uit dat jij het vermogen hebt jezelf te veranderen
 • leert je te luisteren naar wat je lijf en je gevoel je zeggen
 • gaat samen met jou op zoek naar je eigen antwoorden
 • maakt je verantwoordelijk voor je eigen proces
 • gaat ervan uit dat je uniek bent en universele levensthema's hebt
 • is gebaseerd op respect.

Je leert dat jij zelf in staat bent invloed uit te oefenen op jezelf, op de ander en op de gegeven omstandigheden. Je leert vanuit je eigen kracht te handelen en de kwaliteit van je leven te verbeteren. Het is een investering die je leven vollediger en gelukkiger maakt.

Counselen betekent raadgeven. Het is een vorm van gespreksvoering die zich richt op de begeleiding van individuele personen.

Een gesprek is een ontmoeting. In de ontmoeting zoeken mensen contact met anderen en met zichzelf.

De ontmoeting is de voorwaarde voor het maken van contact, zonder ontmoeting kan er geen contact zijn. Mensen hebben contact nodig met andere mensen. Contact is de basis van banden die mensen aangaan, van hechting. Hechting ligt ten grondslag aan een gevoel van het leven aan te kunnen. Het vertrouwen in onszelf, in anderen, in het leven groeit. Vanuit dat vertrouwen, vanuit veiligheid ontwikkel je de kracht om uitdagingen in het leven aan te gaan.

Binnen de gesprekken kan ik diverse technieken gebruiken. Centraal in het gesprek staan:

 • luisteren naar je, met ongedeelde aandacht en met respect en empathie.
 • je helpen duidelijkheid te krijgen
 • een spiegel voor je te zijn
 • je ondersteunen in je beleving (counseling)

Daarbij kan ik je helpen te focussen op een gebied dat aandacht nodig heeft, of juist in het hier en nu te blijven en je lichaamsbewustzijn te verruimen.

Er kan behoefte zijn aangestuurd te worden (directieve methode) als je je gedrag wilt veranderen . Het gesprek kan ook taak –en doelgericht zijn.

Een begeleidingsgesprek is een bijzondere vorm van ontmoeten.

Bedankt voor je woorden
Bedankt dat je kwam
Bedankt dat je even
Naar me luisteren kan.

(Uit: HorizonTaal Jan W. Kleijn)

Ontspannen

“Je moet je eens ontspannen” is waarschijnlijk wel het meest gegeven advies. Alleen dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ontspannen hoe doe je dat? Ontspannen is een natuurlijke vaardigheid die iedereen kan leren en dagelijks kan aanwenden en waar iedereen profijt van heeft.

Spanning kan in nek en schouders zitten, of is te zien aan gefronst voorhoofd, op elkaar geklemde kaken of op elkaar geperste lippen. Maar spanning kan ook worden ervaren aan een nerveuze maag, snel kloppend hart, bevende ledematen of zweterige handpalmen.

Spanning kan zich ook uiten in de vorm van op hol geslagen en zich herhalende gedachten, in paniekaanvallen, in zorgen of een voortdurende angst. Op het geestelijk vlak kan angst zich manifesteren in de vorm van een gevoel van doelloosheid of hopeloosheid.

Iemand die gespannen is voelt zich steeds meer vermoeid en tenslotte zelfs uitgeput.

Om alert en toch ontspannen in het leven te staan en de samenwerking tussen lichaam en geest te versterken zijn er verschillende oefeningen.

Visualiseren

Visualisaties zijn een leidraad voor je aandacht en op deze manier kun je energie sturen naar die delen in je lichaam die daarom vragen.

Visualisaties brengen je naar bewustwordingsgebieden die vlak onder ons waakbewustzijn aanwezig zijn. Die bewustzijnsgebieden wachten om geopend te worden en juist de boodschappen van deze schaduwkanten in ons kunnen duidelijk maken wie je in werkelijkheid bent. In een visualisatie doet de mens het uiterlijk leven stoppen en neem je even rust om terug te kijken naar wat er is gebeurd om te zien wat het leven je gebracht heeft en breng je jezelf tot evenwicht, wat gezondheid brengt.

Geleide visualisaties zijn gericht op de integratie tussen ons vaak beperkte dagbewustzijn en verschillende onderbewuste bewegingen in ons. Daardoor kan heling ontstaan waardoor je tot grotere harmonie met jezelf kan komen en je meer jezelf kunt zijn.

Met behulp van je verbeelding datgene tot stand brengen dat je wilt in je leven kan met creatieve visualisering. Daar is niets nieuws, niets vreemds of ongewoons aan. Dat doe je elke dag. Het is je natuurlijke verbeeldingskracht die je voortdurend gebruikt, bewust of onbewust. Verbeelding is het vermogen in je geest een idee of mentale afbeelding te vormen. In creatieve visualisering maak je gebruik van je verbeelding om een heldere afbeelding te vormen van iets waarvan je wilt dat het zich gaat voordoen. Door je daar regelmatig op te concentreren geef je dat positieve energie, totdat het een feitelijke werkelijkheid wordt.

 


LAVENDEL . MIDDELWIJKSTRAAT 62a . 3764 CH SOEST . T. 06-45 92 50 47 / EMAIL: iNFO@LAVENDEL.NU


>>> Praktijk voor Psychosociale begeleiding / Voetreflextherapie / Reiki<<<